nazad / back

Prenájom voľných kapacít

/ Forrent:

Výrobné a skladovacie priestory / stock and production space.  

Kancelárske priestory / office rooms.

Parkovacie a odstavné plochy priamo v areáli / great parking place ready to use.

Plochy na umiestnenie vlastnej reklamy / visible walls to place the billboards.

Vynikajúce priestory za nízku cenu. Výhodná poloha v technickej zóne mesta Rajec. Dobrý prístup a rýchala manipulácia s tovarom na vstupe aj výstupe. Priestory na skladovacie činnosti pre veľkosklady, kancelárske činnosti, konferencie a športové akcie. Ľahký prístup z hlavnej cesty autobusového a železničného nádražia, železničná vlečka. Odstavné plochy pre veľké nákladné automobily. Možnosť zdriadenia sídla resp. pobočky alebo organizačnej zložky zahraničnej firmy.

           / very good offer for the lowest price; comfortable for any enterprise purposes.

foto forst floor